Woonbegeleider Bed-Bad-Brood-Begeleiding

Solliciteren
Als medewerker bied je ondersteuning aan de deelnemers van de afdeling. Deze ondersteuning zit hem in het bieden van een luisterend oor, zorg dragen voor een goede sfeer, present zijn, het geven van informatie m.b.t. de sociale kaart van Den Haag en, indien noodzakelijk, assisteren in de Activiteiten van het dagelijkse leven.

Je hebt een signaleringsfunctie, draagt bij in groepsactiviteiten, maakt rapportages en zorgt dat verslaglegging richting de daarvoor bestemde organisaties dagelijks plaatsvindt. Je werkt nauw samen met de trajectregisseur die verantwoordelijk is voor het opstellen van het begeleidingsplan (trajectplan).

Bedrijfsinfo

Het Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag biedt onderdak, zorg en begeleiding aan mensen die niet in een veilige gezinssituatie kunnen opgroeien of niet zelfstandig kunnen wonen. Met een dak boven het hoofd, veiligheid, goede voeding en kleding bieden we de basisvoorwaarden voor een volwaardig bestaan. Door intensieve zorg en begeleiding wordt gewerkt naar het (her)vinden van zoveel mogelijk zelfstandigheid, begeleid dan wel zelfstandig wonen of terugkeer naar de gezinssituatie. Dit gebeurt in de verschillende voorzieningen; Jeugdhuis Per Direct, Herstart, Huis en Haarden, Vrouwenopvang, Vast & Verder, arbeidstoeleiding, begeleid wonen, Domus, nacht en noodopvang en een aantal projecten op het gebied van gezinsbegeleiding en wijkgericht werk.
(www.legerdesheilsdenhaag.nl)

Locatie
De Bed-Bad-Brood-Begeleiding (BBBB) is een 24-uurs opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers op onze locatie aan de Wenckebach. De medewerkers van de BBBB proberen zo laagdrempelig mogelijk aansluiting te krijgen bij de bezoekers. Het bieden van een luisterend oor is een belangrijk deel van het werk. Gedurende de periode dat cliënten in de BBBB verblijven wordt ook gekeken op welke wijze zij geholpen kunnen worden om terug te keren naar land van herkomst.

Functieeisen

  • Je beschikt over een relevante MBO opleiding (SPW4 of MMZ4 of aanverwant);
  • HBO studenten (4e jaars) social work of daaraan gerelateerd;
  • Ervaring en affiniteit met de doelgroep dak- en thuislozen en kennis van psychiatrie, LVB en of verslavingsproblematiek;
  • Kennis en ervaring in het 'herstelgericht werken' is een pré;
  • Je bent flexibel en bereid om de dag, avond en nacht diensten te werken;
  • Je beschikt over goede sociale en communicatie vaardigheden;
  • Je beschikt over mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het verzorgen van rapportages;
  • Je bent bereid de handen uit de mouwen te steken;
  • Je onderschrijft de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg en je hebt een christelijke levensovertuiging.

Arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 6 (minimaal € 2.073,- tot maximaal € 2.967,- bruto bij een fulltime dienstverband). Het salaris is afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd.

Secundaire arbeidsvoorwaarden
Opname pensioenfonds PFZW
Mogelijkheid tot deelname aan het meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden.

Duur
Aanstelling eerst voor de duur van 12 maanden. Daarna behoort voortzetting van het contract tot de mogelijkheden.
Solliciteren