Sociaal Pedagogisch Werker voor de vakantieperiode

Solliciteren
Voor diverse afdelingen zijn we op zoek naar groepswerkers die in de vakantieperiode willen werken op een afdeling. Als Sociaal Pedagogisch Werker begeleid en ondersteun je cliënten naar zelfredzaamheid. Je stimuleert en ondersteunt o.a. woonvaardigheden, het opbouwen/onderhouden van een sociaal netwerk, een goede dag- en tijdsbesteding, het juist omgaan met materiële zaken, een juiste houding tegenover verslaving(en), etc. Daarbij houd je toezicht op de leefomgeving van de cliënt en fungeer je als eerste aanspreekpunt.

De werkzaamheden die je uitvoert, zijn als volgt te omschrijven:
  • zorg dragen voor de (woon)begeleiding binnen de voorziening
  • zorg dragen voor een veilig en leerzaam milieu, waarbij de dagelijkse gang van zaken een ordelijk verloop kent en de routinematige zorg en begeleiding adequaat worden uitgevoerd
  • signaleren van behoeften van cliënten, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens het plan van de cliënt kan worden opgesteld/bijgesteld
  • stimuleren van cliënten in het participeren van groepen, werk en dagbesteding en (re)creatieve activiteiten
  • cliënten inzicht geven in het eigen gedrag en diens leefomgeving
  • ondersteunen van cliënten bij de inrichting van het dagelijks leven.

Bedrijfsinfo

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6.000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl

Functieeisen

Wij zoeken een enthousiaste en gedreven collega die een (bijna) afgeronde opleiding SPW of soortgelijke opleiding heeft of propedeuse Social Work. Je staat stevig in je schoenen en hebt bij voorkeur ervaring binnen de verslavingszorg. Je hebt inzicht in psychische en/of psychiatrische ziektebeelden. Je weet cliënten te motiveren en te stimuleren en bent daarbij gericht op de mogelijkheden van de cliënt. Je kunt als voorbeeld fungeren voor onze cliënten; goede sociale vaardigheden zijn dan ook een must. Je kunt orde en veiligheid bieden en weet om te gaan met agressie. Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Onregelmatige diensten (dag-, avond- en slaap-/nachtdiensten) zijn voor jou geen probleem.

Je bent een betrokken christen en vanuit deze levensovertuiging kun je de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg van harte onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed.

Arbeidsvoorwaarden

Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft. We nemen je graag mee in onze bijzondere organisatie en bieden je een plek waar je ook veel kunt leren. Arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van functie, leeftijd en ervaring en zijn volgens CAO Sociaal Werk (Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening). We gaan een arbeidsovereenkomst aan voor korte duur in overleg met jou en de desbetreffende afdeling. Verlenging na deze periode behoort niet tot de opties.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
  • opname pensioenfonds PFZW
  • mogelijkheid tot deelname aan het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren