Moeder-Kindwerker Zij aan Zij Amsterdam

Solliciteren
Als moeder-kindwerker voor onze afdeling Zij aan Zij ben je een veelzijdige professional die goed in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor het begeleiden van de kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 10 jaar. Je handelt op basis van een kindplan dat je samen met de orthopedagoog opstelt en je observeert en begeleidt de kinderen van Zij aan Zij. Ook biedt je advies, coaching en begeleiding aan de moeder in complexe en alledaagse opvoedsituaties. Je vervult een verbindende positie tussen het gezin en het team waarbij het belang van het kind centraal staat. Je initieert en coördineert diverse activiteiten die gericht zijn op het verkleinen van de draaglast en het vergroten van de draagkracht bij zowel ouder als kind. Het doel hiervan is het leren herkennen van basisemoties, het voorkomen van slachtofferschap in de toekomst en het realiseren van een veilige plek binnen het gezin. Je wordt aangestuurd en ondersteund door de orthopedagoog en samen zetten jullie zich in voor het ondersteunen van ouders in hun ouderschap en het waarborgen van veiligheid en welzijn van de kinderen van de opvang. De functie vraagt een grote mate van zelfstandigheid en inventiviteit.

Bedrijfsinfo

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbare in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding.
Per jaar staan er meer dan 6.500 professionals en 13.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Voor meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Ons Team
Zij aan Zij Amsterdam is een 24-uurs behandelsetting voor moeders met kinderen. Er wonen 20 alleenstaande moeders van 16 tot 30 jaar met hun kind(eren) en/of zwangere meisjes. Er is sprake van een eigen hulpvraag o.a. ten aanzien van de opvoeding en verzorging van hun kinderen en de eigen persoonlijke ontwikkeling van de moeder. In aanmerking voor hulp komen moeders met een beschikking gebaseerd op de tussen wal en schip Regeling (TUZ) of Wet langdurige zorg (WLZ) indicatie, verblijf op grondslag van licht verstandelijk beperking (LVB). Specifiek worden er jonge moeders opgevangen die niet terecht kunnen in hun eigen netwerk en geen eigen woonruimte hebben. Naast de verstandelijke beperking en gedragsproblematiek komen er in de behandeling en begeleiding problemen rondom de volgende zaken naar voren: hechting, (alleenstaand) ouderschap, relatieproblematiek, verbaal geweld, bedreiging, mishandeling, gezondheid, rand psychiatrische problematiek, huishouden voeren, schulden hebben en omgaan met financiën en gedragsproblemen bij het kind. De behandeling en begeleiding vanuit het herstelgericht werken en het competentiemodel, is gericht op het aanleren van (praktische) vaardigheden zodat de moeder (samen met haar kind) kan doorstromen naar een zelfstandigere vorm van (begeleid) wonen. Er wordt samengewerkt met o.a. de GGD, Jeugdbescherming Amsterdam (JBRA), William Schrikker groep (WSG), OC Middelveld, het Ouder Kind Centrum (OKC), de verloskundigenpraktijk, en andere (vrouwen)opvangvoorzieningen. Het team bestaat uit een teamleider orthopedagogen, trajecthouders, groepsleiders, moeder-kindwerkers en ambulant medewerkers.

Functieeisen

 • Een afgeronde HBO-opleiding (richting /Pedagogiek/Jeugdzorg/kindercoaching is een pre) en enkele jaren ervaring in het werken met Multi Problem gezinnen;
 • Ervaring in of affiniteit met hulpverlening binnen een LVB behandelsetting;
 • Kennis van en/of ervaring met ouderbegeleiding, opvoedondersteuning en algemeen voorkomende en specifieke (gedrags) problematiek bij kinderen;
 • Het kunnen geven van VIB (Video Interactie Begeleiding) is een pre;
 • Het kunnen bieden van Theraplay is een pre;
 • Goede relationele-, communicatieve- en schriftelijke vaardigheden;
 • Zelfstandig, stressbestendig, relativerend, inventief, tactvol, enthousiast, flexibel daadkrachtig en vasthoudend zijn eigenschappen die nodig zijn om in een dynamische werkomgeving te werken;
 • Vanzelfsprekend heb je ervaring en inzicht in groepsdynamische processen;
 • Je bent voldoende creatief en stressbestendig om crisissituaties te hanteren;
 • Geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd;
 • Methodisch kunnen werken vanuit bijvoorbeeld Veerkracht, Competentie en Herstelgericht is een voorwaarde;
 • Ervaring in of sympathie met het werken met mensen aan de rand van de samenleving;
 • Bereidheid om volgens rooster onregelmatige diensten te draaien;
 • Je dient in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan twee maanden;
 • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Arbeidsvoorwaarden

Op basis van opleiding en ervaring wordt je volgens de CAO Sociaal Werk ingeschaald in schaal 8. Deze loopt van minimaal €2.592,- tot maximaal €3.624,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% en hecht veel waarde aan flexibiliteit (Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget).

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academy waar je trainingen kunt volgen.

Duur:
Aanstelling per 1 juli 2019, vacature betreft zwangerschapsvervanging.
Solliciteren