Groepsbegeleider met coördinerende taken

Solliciteren
Jouw talent is nodig voor een goede organisatie van de 24-uurs opvang die de Kleine Haag biedt aan mensen die kampen met een ontwrichtende afhankelijkheid van alcohol en om zo bij te dragen aan hun stabilisatieproces.

 • Als persoonlijk begeleider stel je begeleidingsplannen op, je coördineert de zorg rond de aan jou toegewezen cliënten en neemt deel aan multidisciplinaire behandelplanbesprekingen;  
 • Je observeert hun mentale, lichamelijke en sociale functioneren en voert wekelijks met hen gesprekken om doelen te stellen waaraan gewerkt kan worden;   
 • Je onderhoudt contacten met de naasten van cliënten en andere partijen die betrokken zijn bij de cliëntenzorg.
 • Je coördineert de in/uitstroom van cliënten, je coacht collega’s, je hebt oog voor de kwaliteit van zorg en bent voor ketenpartners aanpreekpunt.
 • Bij de kleine Haag heb je 12 collega’s. De roosterdiensten zijn van 07.00 tot 15.00, 15.00 tot 23.00 en van 23.00 tot 07.00 uur. Jij als coördinator werkt voornamelijk in de ochend- en avonddiensten en je hebt ca 1x per maand een weekenddienst. Er is 7x24 uur beveiliging aanwezig.
 • Je hebt wekelijks bilateraal overleg met jouw manager.

 • Je beschikt over een afgeronde HBO-V of agogische HBO opleiding en na afronding heb je al werkervaring in de verslavingszorg opgedaan.
 • Je hebt kennis van en ervaring met begeleidingsmethoden, en -technieken en liefst ook met medicatietoediening. In ieder geval ben je bereid getraind te worden om medicatie te geven.
 • Je hebt affiniteit met de cliëntendoelgroep, je bent een stevige persoonlijkheid die goed communiceert.
 • Je kunt goed organiseren waarbij je creativiteit inzet en al coachend jouw collega's betrekt.  
 • In crisissituaties blijf je in evenwicht en wanneer de situatie daarom vraag weet je een de-escalerende houding aan te nemen;  
 • Je kunt goed reflecteren op jezelf. Dit helpt jou om jezelf steeds te ontwikkelen, evenals de omgeving om je heen;
 • Je bent bereid deel te nemen aan een 24-uurs rooster. 


Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.
 • Een arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week voor bepaalde tijd met verlengingsmogelijkheden. 
 • Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn uiteraard volgens de CAO GGZ, FWG 50.  
 • Wij bieden aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals een uitstekende OV-regeling woon-werkverkeer, collectieve regelingen zoals een zorgverzekering en een fietsplan.   
 • Wij investeren in jouw ontwikkelingen loopbaan, immers, Arkin: 12 merken, 1 loopbaan. Wij hebben een uitgebreid intern opleidingsaanbod. Ook jij krijgt een eigen opleidingsbudget. 
 • Je krijgt toegang tot Nrgize: een platform met allerlei (deels gratis) sportieve activiteiten: van boksclinics, bootcamps tot windsurfen. Daarnaast krijg je onbeperkt toegang tot het online cursusaanbod van Good Habitz.
Roads begeleidt mensen in en naar werk met een psychiatrische problematiek of verslavingsachtergrond die daarbij ondersteuning nodig hebben.  De Kleine Haag is een 24-uurs opvang voor mensen die kampen met een ontwrichtende afhankelijkheid van alcohol. Het doel van de Kleine Haag is om te komen tot een stabilisatieproces in het leven van de alcoholgebruiker. De Kleine Haag biedt 24-uurs opvang voor 25 bewoners. Daarnaast is plaats voor 10 bezoekers die het kunnen gebruiken als dagcentrum. Het team ondersteunt de bewoner op verschillende leefgebieden. Er is 24 uur per dag een beveiliger aanwezig die zorgt voor een veilige in- en uitloop van cliënten, bezoekers en medewerkers. Naast de begeleiding en de opvang kan gebruik gemaakt worden van faciliteiten voor persoonlijke hygiëne, medische behoeften en ondersteuning bij praktische problematiek zoals schulden. Ter bevordering van het stabilisatieproces, waarbij abstinentie geen doel op zich is, wordt een methode toegepast die cliënt bewust maakt van de relatie tussen alcoholgebruik en de mate van welbevinden en gedrag.Roads is een onderdeel van Arkin. Arkin is een overkoepelende stichting die 12 merken omvat die psychiatrische- en verslavingszorg bieden. Arkin is ook een opleidingsinstituut en verricht wetenschappelijk onderzoek.Voor meer informatie kun je contact opnemen met Daniel Majoor (manager), telefoon 06-50746894.In geval van interne boventalligheid hebben deze kandidaten voorrang in de procedure. 
Solliciteren