Revalidanten motiveren in herstel

Melanie werkt als Verpleegkundige binnen de Geriatrische Revalidatiezorg van verpleeghuis Lindendael van Omring. Direct na haar middelbare school volgde ze de opleiding Verpleegkunde. Ze deed ervaring op binnen verschillende werkvelden en in haar derde leerjaar kwam ze terecht in de flexpool van Lindendael. Al snel wist Melanie dat de revalidatie-afdeling haar voorkeur had. Tijdens haar afstuderen kwam op die afdeling een vacature vrij en zo kon ze meteen na het afronden van haar opleiding doorstromen.

Empathie en samenwerken

Om dit beroep uit te kunnen oefenen moet je empathisch zijn en goed kunnen samenwerken.
Het is belangrijk dat de zorgvrager zich gehoord en begrepen voelt. Samen met een gespecialiseerd team zorg je er binnen de revalidatie zorg voor dat mensen weer zo goed mogelijk kunnen functioneren na bijvoorbeeld een trauma. Als verpleegkundige heb je dan ook veel te maken met andere disciplines, zoals artsen, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Je moet daarom goed kunnen samenwerken en communiceren. Alleen dan kan het revalidatie-proces goed verlopen.

"Het soort patiënt wisselt steeds. Dat maakt het interessant."

Stimuleren en motiveren

Mensen zijn bij ons opgenomen na een ziekenhuis-opname ten gevolge van bijvoorbeeld een trauma, een beroerte of amputatie. Voor deze opname waren deze mensen vaak nog volledig zelfstandig in deze dagelijkse activiteiten. Ons doel is om deze mensen weer zo goed mogelijk als voor opname te laten functioneren. Je hebt te maken met veel verschillende soorten patiënten en ziektebeelden en die afwisseling spreekt mij erg aan. Het stimuleren en motiveren van de revalidant staat tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden voorop. Zo zorg ik ervoor dat de revalidanten zich blijven ontwikkelen. Als je de mensen weer de deur uit ziet lopen na het revalidatie-traject, is dat heel leuk.

Verschillende disciplines

Mijn voornaamste taak is ervoor te zorgen dat mensen worden geholpen tijdens de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. Op een revalidatie-afdeling heb je veel te maken met verschillende disciplines en is het belangrijk om goede contacten te onderhouden om zo samen te werken naar dezelfde doelen. Revalidanten verblijven maar voor een bepaalde periode bij ons op de afdeling. In principe is het de bedoeling om weer terug te keren naar de situatie voor de opname. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kijken we vanuit hier verder. Doordat het soort patiënt steeds wisselt, blijft het leerzaam en interessant.

Welke opleiding heb je nodig voor deze functie?

Verpleegkundige MBO of HBO en daarna een specialisatie tot revalidatieverpleegkundige.

Omring biedt thuiszorg, gespecialiseerde verpleging en behandeling, beschermd wonen en revalidatie.