Contact durven maken

Nizaar werkte als beveiliger bij de Forensisch Psychiatrische Klinkiek (FPK) Inforsa. Daar werd hem een interne vacature aangeboden voor verpleegkundige in opleiding. Hij trok de stoute schoenen aan, solliciteerde en werd aangenomen. Nu zit Nizaar in zijn tweede leerjaar en is hij leerling verpleegkundige bij Mentrum op de afdeling Verslaving en Psychiatrie. Op deze afdeling zijn cliënten met een dubbele diagnose opgenomen en zij krijgen zorg voor zowel de verslaving als het psychiatrische toestandsbeeld.

Psyche van de mens

Ik zag als beveiliger van dichtbij hoe de verpleegkundigen aan het werk waren in de kliniek. Het zag er uitdagend, dynamisch en afwisselend uit en dat trok mij enorm aan. De psyche van de mens vind ik interessant; de denkwijze, verschillende gedragingen en emoties. Dat is waarom ik de omgang met cliënten in de psychiatrie leuk vind en voor mij is het een uitdaging om hen stabiel te houden. De successen die behaald worden met de cliënten zijn voor mij de kers op de taart.

Dikke huid

Om dit werk te kunnen doen moet je zelfvertrouwen hebben, stevig in je schoenen staan en een dikke huid hebben. Daarnaast moet je om kunnen gaan met mensen. Communiceren en contact durven te maken. Het team waar ik nu in zit is goed op elkaar ingespeeld en er heerst een prettige sfeer. Cliënten ervaren dit ook en het contact met hen is goed. In deze baan moet je ervoor zorgen dat de zorg rondom cliënten in goede banen wordt geleid. Je moet structuur bieden door het bijtijds wekken van cliënten, ervoor zorgen dat cliënten volgens afspraak hun behandelprogramma’s volgen en bijtijds signaleren wanneer het niet goed gaat met de cliënt en hier op inspelen.

"Voor mij is het een uitdaging om de cliënt stabiel te houden."

Nizaar’s werkdag

Geen dag in de psychiatrie is hetzelfde. Eigenlijk zou je een dag of twee moeten meelopen in de psychiatrie om echt te ervaren wat het inhoudt. In grote lijnen ziet een dag er als volgt uit: Je start de dag met een overdracht van je collega’s en daarna ga je de cliënten wekken. Vervolgens maak je het ontbijt klaar, samen met de cliënt als zij daar toe in staat zijn. Om 09.15 uur beginnen we met de dagopening en om 09.30 uur vindt het gesprek met de arts plaatst. Met de arts bespreek je welke cliënt op welk moment door de arts wordt bezocht en die afspraken koppel je terug naar de cliënten zodat zij weten wanneer ze gezien gaan worden. Een verpleegkundige is altijd aanwezig bij deze afspraken. De behandelprogramma’s vinden daarna plaats en dan is de dag alweer om. Er moet nog gerapporteerd worden en tot slot draag je alles over aan de ploeg van de late dienst.

Welke opleiding heb je nodig voor deze functie?

De toelatingseis tot MBO-verpleegkundige is VMBO-t of vergelijkbaar. Nizaar volgt de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL).

Mentrum biedt specialistische, behandeling en begeleiding en zorg voor volwassen Amsterdammers die een ernstige psychiatrische aandoening en/of verslaving hebben.