Overzicht praktijkverhalen

Hier lees je alle persoonlijke verhalen van medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties bij jou uit de buurt. Laat je inspireren met deze mooie praktijkverhalen.

Bijdragen aan het geluk van de cliënt

Joris den Dulk is persoonlijk begeleider voor mensen met een verstandelijke beperking bij De Waerden. Hij begon daar met werken als vakantiekracht en bleef er hangen. Want hij was toch al van plan een opleiding in de zorg te gaan volgen.

Meer lezen

Revalidanten motiveren in herstel

Melanie Doef werkt als Verpleegkundige binnen de Geriatrische Revalidatiezorg van verpleeghuis Lindendael van Omring. Direct na haar middelbare school volgde ze de opleiding Verpleegkunde. Ze deed ervaring op binnen verschillende werkvelden en in haar derde leerjaar kwam ze terecht in de flexpool van Lindendael. Al snel wist Melanie dat de revalidatie-afdeling haar voorkeur had. Tijdens haar afstuderen kwam op die afdeling een vacature vrij en zo kon ze meteen na het afronden van haar opleiding doorstromen.

Meer lezen

Levens redden

Maureen Slijkerman-Hof is Specialistisch hartfunctielaborant invasief in de Noordwest Ziekenhuisgroep (Noordwest). Na de middelbare school zocht zij een opleiding waarin ze zowel kon leren als werken. Dat kon als leerling-verpleegkundige. Na haar diploma ging Maureen werken op de longafdeling en via een uitwisselingsproject met cardiologie solliciteerde ze op een functie voor hartfunctielaborant op de hartcatheterisatiekamer. Ze werd aangenomen en volgde gelijk de HBO opleiding voor hartfunctielaborant.

Meer lezen

Contact durven maken

Nizaar Azzouzi werkte als beveiliger bij de Forensisch Psychiatrische Klinkiek (FPK) Inforsa. Daar werd hem een interne vacature aangeboden voor verpleegkundige in opleiding. Hij trok de stoute schoenen aan, solliciteerde en werd aangenomen. Nu zit Nizaar in zijn tweede leerjaar en is hij leerling verpleegkundige bij Mentrum op de afdeling Verslaving en Psychiatrie. Op deze afdeling zijn cliënten met een dubbele diagnose opgenomen en zij krijgen zorg voor zowel de verslaving als het psychiatrische toestandsbeeld.

Meer lezen

Juiste zorg voor de patiënt regelen

Domenique Jacobs werkt sinds drie jaar bij Huisartsenposten Amsterdam. Zij begon daar als doktersassistente en sinds anderhalf jaar is zij triagist. In de zorg heeft Domenique altijd al willen werken. Eerst als verpleegkundige maar dat kon door privéomstandigheden niet door gaan. Toen is zij de opleiding tot doktersassistente gaan volgen.

Meer lezen

Ontdekken hoe mensen met dementie zich voelen

Samira el Kaouini besloot na de opleiding Helpende te gaan werken én de opleiding Verzorgende IG te gaan volgen. Vanwege herhaling in de studiestof stapte ze over naar een secretaresseopleiding, die ze afmaakte. Maar het gaf haar niet de voldoening die ze wel haalde uit de ouderenzorg. Daarom, en op aandringen van haar collega’s, pakte ze de opleiding Verzorgende IG weer op. Ze zit nu in haar tweede jaar en is stagiaire bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO).

Meer lezen

Jongeren begeleiden naar zelfstandigheid

Karen had op de middelbare school nog geen idee wat ze later wilde worden. Ze hield van sporten, dus koos ze na het VMBO voor de sportopleiding. In haar klas zaten allerlei jongeren met ieder hun een eigen verhaal. Sommige hadden het niet makkelijk thuis. Dat raakte Karen en zij wilde haar klasgenoten helpen. Ze bouwde hechte vriendschappen op en leerde een ambulant jeugdzorgwerker van een klasgenoot kennen. Toen wist ze dat ze ook jeugdzorgwerker wilde worden. Karen werkt nu bij Spirit als ambulant woonbegeleider.

Meer lezen