Filteren
124 organisaties
Sector

NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind)

overig
De NSDSK is een innovatieve organisatie en biedt specialistische zorg aan iedereen met klachten op het gebied van gehoor of spraak en taal. Zij staan landelijk bekend om de zorg voor jo...

Odion

Verstandelijk Gehandicapten Zorg (VGZ)
Odion biedt ondersteuning in de vorm van begeleiding, verzorging en verpleging aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

OLVG

Ziekenhuizen
OLVG is hét stadsziekenhuis van Groot-Amsterdam. Wij staan al ruim anderhalve eeuw midden in de samenleving en vervullen een sleutelrol in de verbetering van de gezondheid en zorg voor iedereen in onz...

Omega

Verstandelijk Gehandicapten Zorg (VGZ), Verpleging & Verzorging (V&V)
Omega is een specifiek dagcentrum en expertcentrum in Amsterdam. Het centrum biedt opvang, begeleiding en behandeling aan (zeer) ernstig meervoudig beperkte kinderen en volwassenen. De nadruk ligt op...

Omring

Thuiszorg, Verpleging & Verzorging (V&V)
De Omring biedt thuiszorg, gespecialiseerde verpleging en behandeling, beschermd wonen, revalidatie, kraamzorg en begeleiding en ondersteuning aan kinderen en jongeren met autisme. Omring is lid van&...

Ons Tweede Thuis

Verstandelijk Gehandicapten Zorg (VGZ)
Ons Tweede Thuis is een organisatie ten dienste van mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke handicap.

Opvoedpoli

Jeugdzorg
De Opvoedpoli is er voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 - 23 jaar.

Parlan Jeugdhulp

Jeugdzorg
Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp, JeugdzorgPlus (Transferium Jeugdzorg) en Jeugd-GGZ (De Praktijk) in Noord-Holland. Wij bieden jaarlijks opvang, opvoeding, begeleiding...

Parnassia

Geestelijke gezondheidszorg
Parnassia is een GGZ-instelling geworteld in Den Haag en omgeving en in regio Zaanstreek- Waterland en Midden-Kennemerland (voormalig Dijk en Duin). Wij behandelen en begeleiden, volwassenen met ernst...

Pennemes

Thuiszorg, Verpleging & Verzorging (V&V)
Pennemes levert diverse vormen van zorg, waaronder thuiszorg, kortdurende revalidatie, dagbesteding, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg.