Filteren
124 organisaties
Sector

Civic Amsterdam

Welzijn
Civic Amsterdam verzorgt in het gehele stadsdeel Oost de schuldhulpverlening. Daarnaast bieden wij maatschappelijke dienstverlening en werken wij aan participatie in twee wijken in Oost: de Indische B...

Combiwel

Jeugdzorg, Kinderopvang
Kinderopvang, opvoedingsondersteuning, sport en buurtontwikkeling, brede talentontwikkeling, schulddienstverlening en sociaal maatschappelijk werk. Ze zijn ook onderdeel van de ABC-alliantie.

Cordaan

Verstandelijk Gehandicapten Zorg (VGZ), Jeugdzorg, Thuiszorg, Verpleging & Verzorging (V&V)
Cordaan is een zorgaanbieder met vestigingen in Amsterdam, Diemen, Huizen, Maartensdijk, Zaanstad en Nieuw Vennep, die zich richt op mensen die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding...

Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid (CHAGZ)

Eerste Lijnszorg
De Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid (CHAGZ) is in 2007 opgericht en bestaat inmiddels uit zo’n 31 huisartsenpraktijken in Amsterdam Zuid. Eén van de doelen van de CHAGZ is om de zorg voor b...

De Pieter Raat Stichting

Thuiszorg, Verpleging & Verzorging (V&V)
De Pieter Raat Stichting is een zorg- en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard. De zorgorganisatie heeft een kleinschalige aanpak, dicht bij de mensen in de buurt waar zij wonen.&nbs...

De Regenboog Groep

overig
Wij stimuleren mensen die in armoede leven en/of sociale uitsluiting ervaren zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan rondom de thema’s armoede, eenzaamheid, dak-thuislozen, internationaal, re-int...

De Thuiszorg Student

Thuiszorg
De Thuiszorg Student bemiddelt tussen enthousiaste zorgstudenten en ouderen (en hun mantelzorgers) die hulp zoeken. Dat doen we heel zorgvuldig: we selecteren studenten zorgvuldig op hun inzetbaarheid...

De Waerden

Verstandelijk Gehandicapten Zorg (VGZ)
De Waerden is een professionele dienstverlenende organisatie voor mensen met een beperking. De Waerden zorgt ervoor dat mensen met een beperking kunnen wonen en werken op een manier die bij hen past....

Dijklander Ziekenhuis

Ziekenhuizen
Het Dijklander Ziekenhuis wil een ziekenhuis zijn waar de patiënt zich welkom voelt. Een ziekenhuis waar het niet alleen draait om de vraag ‘wat is er met u’ maar ook om ‘wat is voor u belangrijk?’ Wi...

DOCK

Jeugdzorg, overig
DOCK is actief op het gebied van buurtbemiddeling, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijke participatie, maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning en ouderenwerk.