Campagnes en voorlichting

Het ministerie van VWS is de landelijke publiekscampagne ‘ik zorg’ gestart om meer mensen te interesseren voor een baan in zorg en welzijn. Naast deze campagne bestaan er ook nog andere landelijke en regionale campagnes om je een beeld te vormen bij de sector Zorg en Welzijn. Het lespakket 'Aan JOU hebben we wat' is er een van. Of de campagne 'Helden in Wit', gericht op beroepen in het ziekenhuis. Ook vindt regelmatig de Studie Experience plaats. Daarnaast bestaat er ook persoonlijke voorlichting of gastlessen voor een groep, door een medewerker uit de sector Zorg en Welzijn.